Η εταιρεία μας οργανώνει μεταφορές για πλήρη φορτία (FTL) είτε μερικά φορτία (LTL) εντός της  Ευρώπης.  Οι κύριοι προορισμοί μας περαν της Ελλάδας είναι: Σλοβενία, Κροατία, Σλοβακία, Αυστρία και Γερμανία.  Μεταφέρουμε τα αγαθά με ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε τον εκτελωνισμό των αγαθών, όπως και μεταφορά επικίνδυνων και ευφλέκτων φορτίων (ADR), ενώ ο πελάτης έχει τη δυνατότητα δορυφορικού εντοπισμού των φορτίων. Το προσωπικό μας μιλάει Αγγλικά, Ελληνικά, Σλοβένικα, Ιταλικά και Σερβοκροάτικα.